Úvod

EU peníze středním školám, oblast podpory 1.5, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU peníze středním školám, oblast podpory 1.5, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost byla vytvořena se zaměřením na systémovou podporu vzdělávání na středních školách a konzervatořích. Smyslem oblasti podpory je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické v rámci vzdělávání.
Bylo vybráno 8 prioritních témat: čtenářská a informační gramotnost, cizí jazyky, využití ICT, matematika, odborné kompetence, finanční gramotnost, inkluzívní vzdělávání, mentoring.
Naše škola se zapojila v oblasti individualizace výuky, v oblasti inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Cílem individualizace výuky je vytvoření podmínek pro rozvoj individuálních schopností všech žáků včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.